Marianne Abelsson & Katarina Fornell

11 — 26 nov 2023

Marianne Abelsson:
“Mitt konstnärliga skapande är gränsöverskridande då jag arbetar med textil, glas och fotografi. Jag använder gärna enkla former, skalar av, renodlar och vill så långt det går ta vara på just de olika materialens speciella egenskaper.

Intryck av vinterlandskapets arkitektur och fascinationen över naturens mystik år en stor inspirationskälla. Med kameran som verktyg fångar jag platser och stämningar. Just nu ägnar jag mig mest åt glas och foto. Jag tycker om brytningen med ljuset och transparensen i glaset och det är alltid en utmaning att jobba med det. Glaset upphör aldrig att fascinera.”

Katarina Fornell:
“Jag bor ute på den västgötska landsbygden, ett öppet landskap med åkrar, ängar och dungar. Genom fönstren kan jag följa årstidernas gång och naturens växlingar. Färgskalan och uttrycket i mina bilder skiftar i kulör, ljus och intensitet, likt naturen är de i ständig förändring. Mina målningar befinner sig i ett gränsland mellan det figurativa och det abstrakta.

Liksom naturen är musiken en stor inspirationskälla som hjälper mig att hitta stämningslägen som samspelar med uttrycket jag söker. Varje målning har sin egen musikaliska ton och klang.”

Vernissage: lör 11 nov, kl. 13—16

Utställningen pågår 11—26 nov
Ordinarie öppettider: ons—tors: 13—17, fre—sön: 12–15 (Mån, tis: stängt)
Adress: Aschebergsgatan 19
Telefon: 0709-401520
Mejl: susanne.wiel@gmail.com

Katarina Fornell.
Marianne Abelsson.
Marianne Abelsson.
Marianne Abelsson.
Marianne Abelsson.
Marianne Abelsson.
Katarina Fornell.
Katarina Fornell.
Katarina Fornell.
Katarina Fornell.
Marianne Abelsson.
Marianne Abelsson.
Marianne Abelsson.
Marianne Abelsson.
Marianne Abelsson.
Katarina Fornell.
Katarina Fornell.
Katarina Fornell.

Fler utställningar